วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การประชุมเริ่มต้นด้วยความเข้มข้น ณ กระทรวงการต่างประเทศ

การรวมตัวกันจัดงานไม่ใช่แค่การจัดเพื่ออยากดังสร้างชื่อแต่เป็นการระดมความคิด สร้างฐาน สร้างชีวิตและอนาคตใหม่ พร้อมทั้งเปิดให้โลกรับรู้ว่า "เรียนศาสนาในอียิปต์ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เป็นได้แค่เพียงโตะครูหรือครูสอนศาสนา"

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รวบรวมหัวสมอง
ของอดีตนายกสมาคมและอดีตนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการอธิบาย
ของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆที่รู้จริงเห็นแจ้งและสำเร็จในอาชีพ
การทำงาน และอยู่อย่างมีคุณค่าทางสังคม

อยากให้ทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าของไคโร และมุสลิมทั่วไปได้
มาร่วมงานกันจริงๆ ในวันที่ 11 กุมภา ที่จะถึงนี้ ถ้าต้องการร่วมงาน
เปิดเข้าเว๊บการจัดงานและรีบๆเขียนใบสมัครเข้าร่วมงานกันด้วยนะจ่ะ
เพราะเก้าอี้มีจำกัด
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายนามผู้ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าอียิปต์


1.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ     สตูล
2.โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ       สงขลา
3.โรงเรียนบุสตานุดดีนมูลนิธิ           สงขลา
4.โรงเรียนอิมารอตุดดีน                  กรุงเทพฯ
5.โรงเรียนตัสดีกียะห์                     สงขลา
6.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา               สงขลา
7.นายวุฒิพร ติเพียร                      นนทบุรี
8.โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา            กรุงเทพฯ
9.โรงเรียนธรรมพิทยาคาร            ปัตตานี
10.โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา        ยะลา
11.โรงเรียนดาราวิทย์                    ยะลา
12.โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ      ปัตตานี
13.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา        นราธิวาส
14.โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์            ปัตตานี
15.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา        ปัตตานี
16.โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา      ยะลา
17.โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา            ยะลา
18.โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์    นราธิวาส
19.นายอดุลย์   งามโขนง       อดีตนายกสมาคมฯ
20.นายทรงวุฒิ สุจริต
21.นายณัฐวุฒิ สุจริต
22.โรงเรียนซอลีฮียะห์            ปัตตานี
23.โรงเรียนรัศมีสถาปนา         ปัตตานี
24.โรงเรียนพัฒนาวิทยากร     ยะลา
25.โรงเรียนดารุสสาลาม         นราธิวาส
26.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา   ปัตตานี
27.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ      ปัตตานี
28.นายอิบรอเฮ็ม หะยียูโซะ    สาราณียกร 
29.โรงเรียนดาราวิทยา           นราธิวาส
30.โรงเรียนมะอ์ฮัดดารุลมาอาเรฟ  ปัตตานี 
31.โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา      ยะลา
32.โรงเรียนสามารถดีวิทยา              ปัตตานี
33.นายเอกลักษณ์  ลีแอล
34.นายมูฮำหมัด  พุ่มดอกไม้
35.โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม      ปัตตานี
36.โรงเรียนกูตงวิทยา                  ปัตตานี
37.โรงเรียนอิสลามศาสตร์วิทยา   ปัตตานี
38.มหาวิทยาอิสลามยะลา
39.โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์      ปัตตานี
40.โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา                ปัตตานี
41.โรงเรียนประทีปวิทยา                  นราธิวาส
42.นายมะปอซี    ซอและ
43.นายเอกราช     มูเก็ม            สำนักข่าวอะลามี
44.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา         ยะลา
45.โรงเรียนนะห์ฎอฏุลสูบาน      นราธิวาส
46.ตัวแทนสมาคมคุรุสัมพันธ์
47.ตัวแทนสมาคมคุรุสัมพันธ์
48.โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)        นราธิวาส 
49.นายสมาน   แดงโกเมน      อดีตนายกสมาคมฯ 
50.นายวชิร   วาฮา                   อดีตนายกสมาคมฯ
51.นายฮาซัน  มะโซะ           อดีตนายกสมาคมฯ
52.นายธนา  มูฮัมมัดซัลลีม      อดีตนายกสมาคมฯ
53.ดร.วิสูตร  บินลาเต๊ะ
54.นายดลหมาน  ผ่องมะหึง     อดีตนายกสมาคมฯ
55.นายสุวิทย์    อุมาสะ             อดีตนายกสมาคมฯ
56.นายนันทพร  คาวิจิตร          อดีตนายกสมาคมฯ
57.นายสนั่น   เพชรทองคำ       อดีตนายกสมาคมฯ
58.นายอับดุลเราะมาน  เยนา    อดีตนายกสมาคมฯ
59.นายภักดี   มะแอ                   อดีตนายกสมาคมฯ
60.นายอำพน   นะมิ                   อดีตนายกสมาคมฯ
61.นายอับดุลเราะมาน  ป้อมขุนพรม อดีตนายกสมาคมฯ
62.นายเดชา  สาดและ               อดีตนายกสมาคมฯ
63.นายสมควร  เมฆลอย            อดีตนายกสมาคมฯ
64.นายชะลอ    มันดี                  อดีตนายกสมาคมฯ
65.นายสุชาติ    อีซอ                 อดีตนายกสมาคมฯ
66.นายการีม     รามบุตร            อดีตนายกสมาคมฯ
67.นายวิโรจน์   สุกใสใจ            อดีตนายกสมาคมฯ
68.นายไพรัช     ริดมัด               อดีตนายกสมาคมฯ
69.นายไอยูบ     บินมะหมุด       อดีตนายกสมาคมฯ
70.นายอับดุลเลาะ   แอนดริส   ประธานฝ่ายการศึกษา สกอท.
71.นายวุฒิวัย   หวังบู่                นายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
72.นายแสวง  มัดดิน                 อุปนายกสมาคมฯ
73.นายประสิทธิ์  มะลิสด           อุปนายกสมาคมฯ
74.นางสุใบดา กรีมีฉัตรสุวรรณ กรรมการสมาคมฯ
75.นายสมยศ   หวังอับดุลเลาะ กรรมการสมาคมฯ
76.ดร.สมชาย   เซ็มมี                กรรมการสมาคมฯ
77.นายกฤษดา  สลักเพชร        กรรมการสมาคมฯ
78.ดร.วิสูตร    ดาราไกร            กรรมการสมาคมฯ
79.นายรังสรรค์  ทองทา           กรรมการสมาคมฯ
80.นายฮาซัน    เพชรทองคำ   กรรมการสมาคมฯ 
81.นายปัญญา   หวังพิทักษ์     กรรมการสมาคมฯ
82.นายสามารถ  มีสุวรรณ        กรรมการสมาคมฯ
83.นายบันฑิตย์    สะมะอุ         กรรมการสมาคมฯ 
84.นายพัฒนา     หลังปูเต๊ะ      กรรมการสมาคมฯ
85.นายเอกวิทย์   สายสลำ        กรุงเทพ
86.โรงเรียนจิตต์ภักดี                เชียงใหม่
87.นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สกอท
88.โรงเรียนศาสน์สามัคคี          ปัตตานี
89.โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา     นราธิวาส
90.โรงเรียนต้นตันหยง               นราธิวาส
91.คุณจริยา จันทร์ศรี กรรมการอิสลาม จว.เชียงราย
92.โรงเรียนศาสนบำรุง               สงขลา
93.โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา       ปัตตานี
94.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ  ปัตตานี
95.โรงเรียนศาสนูปถัมภ์               ปัตตานี
96.โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ    ปัตตานี
97.โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา   ปัตตานี
98.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม             ปัตตานี
99.โรงเรียนศาสน์สามัคคี                         ปัตตานี
100.โรงเรียนพัฒนาอิสลาม                      ปัตตานี
101.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา             ปัตตานี
102.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา               ปัตตานี
103.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์                     ปัตตานี
104.โรงเรียนลาลอวิทยา                          ปัตตานี
105.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา                   ปัตตานี
106.โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา                     นราธิวาส
107.โรงเรียนนิรันดรวิทยา                      นราธิวาส
108.โรงเรียนศานติธรรมวิทยา                 ปัตตานี
109.โรงเรียนบำรุงมุสลิมีน                       ปัตตานี
110.โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ       ยะลา
111.โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์      ยะลา
112.โรงเรียนพัฒนาวิทยา                        ยะลา
113.โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา โกตาบารู ยะลา
114.สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮ        ยะลา
115.โรงเรียนอาสาสุลดีนวิทยา                 ยะลา
116.โรงเรียนอิสลาฮียะห์                           ยะลา
117.โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ         ยะลา
118.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ                  ยะลา
119.โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา                ยะลา
120.นายมูฮัมหมัดอัรกอม  มาปะ อดีตนายกสมาคมฯ
121.นายซาบูเลาะ  มามะ            อดีตนายกสมาคมฯ
122-128.ตัวแทนสมาคมนักข่าว

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์

     ขอร่วมประชาสัมพันธ์งาน"การสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าอียิปต์"ผ่านสังคมออนไลน์โดยการกดไลก์ที่นี่ (รายละเอียดติดตามได้ที่หน้าเฟสนี้)

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

สัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเรียนเก่าอียิปต์

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดโครงการสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์และศิษย์เก่าอียิปต์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดสถานทูตไคโร ระดมสมองผู้นำนักศึกษาไทยในอียิปต์

โดย ดลหมาน ผ่องมะหึง รายงานจากรุงไคโร ประเทศอิยิปต์

สำนักข่าวอะลามี่ : เอกอัคราชทูตไทยในกรุงไคโร ระดมผู้นำนักศึกษาไทยในอียิปต์ เข้าร่วมประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคการดำเนินชีวิตของนักศึกษาไทยและ เพื่อเตรียมพร้อมการประชุมใหญ่ผู้นำนักศึกษาและอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าอียิปต์ ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ใน กรุงเทพฯ


เป็นครั้งแรกที่มีการเชิญประธานชมรมต่างๆเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆที่ต้องการนำเสนอให้เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร รับฟัง อย่างใกล้ชิด เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ และ ความเป็นปึกแผ่นของสังคมนักศึกษาไทยในอียิปต์และอดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัซอัซฮัร ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดสัมมนารวมพลอดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ และ อดีตนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ในประเทศไทยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 นี้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาอดีตนายกสมาคมเรียนไทยฯ และ อดีตนักศึกษาไคโร ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดเตรียมงาน โดยมี นายกสมาคมนักเรียนไทยฯ ที่อยู่ในประเทศอียิปต์ 4 คนเข้าร่วมประชุม
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ และ ประธานชมรมนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต์ เพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตและการศึกษาของนักศึกษาไทยในอียิปต์ในด้านต่างๆ อาทิ การสมัครเรียน การเตรียมตัวก่อนเดินทาง การเตรียมตัวด้านภาษา การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอียิปต์ การเทียบวุฒิการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศอียิปต์ การจัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ฯลฯการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลสำหรับงานสัมมนาอดีตนายกสมาคมเรียนไทยฯ และ อดีตนักศึกษาไทยในอียิปต์ข้างต้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 30 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประธานชมรมนักศึกษา และ อดีตนายกสมาคมฯ ที่ยังศึกษาอยู่ในกรุงไคโร
ในโอกาสนี้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชลิต มานิตยกุล ยังได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในกรุงไคโร ที่ยังคงมีปัญหาความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความรุนแรงการเมืองในอียิปต์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ด้วยจากที่เคยมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในการเข้าพบและปรึกษาหารือกับเอกอัครราชทูตฯ แต่ในปัจจุบันนี้ สถานทูตฯ เปิดรับประธานชมรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นต่างๆ ซึ่งนับเป็นการประชุมที่เปิดโลกทัศน์กว้างไปอีกแบบ อย่างน้อยทุกคนทั้งที่เป็นกรรมสมาคมหรือผู้นำชมรมต่างก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนออย่างตรงไปตรงมา
ทำให้สังคมไทยและรัฐบาลไทยได้รับรู้ว่า.....ปัจจุบันไม่มีอะไรในก่อไผ่สำหรับสังคมนักศึกษาไทยในประเทศอียิปต์

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเรียนเก่าอียิปต์

     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดโครงการสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์และศิษย์เก่าอียิปต์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ